2009-12-16

En typisk brasklapp

I det genompolitiserade Sverige har med åren även naturvetenskaperna, precis som en gång i Sovjetunionen, blivit politiska. Målstyrda forskningsanslag och annat elände har under decennier omvandlat en gång fria akademier till beställningsfabriker för politiskt önskvärda och dito korrekta slutsatser. Och i dag kom ett länge väntat bevis på detta, när Kungliga Vetenskapsakademien uttalade sig om växthuseffekten. Och gissa vad beskedet är? Exakt!

Bestickande för "skeptikersidan" kan kanske tyckas? Läser man texten mer noga inser man dock genast att uttalandet inte är byggt på en vetenskaplig genomgång eller ens opartisk värdering av AGW-teorin. KVA baserar nämligen uttalandet på FN:s klimatpanel IPCC:s bedömningar och gör hänvisningar till dess "klimatmodeller" (läs mer om detta här). Och hur felfria och opartiska dessa är vet vi ju sedan någon vecka tillbaka..!

Att de höga herrarna i KVA nog inte känner sig fullt säkra på den långsiktiga klokheten i att sätta sina namn på detta ukas är också samtidigt uppenbart:

Jordens klimat har förändrats vid upprepade tillfällen under historiens gång. Perioder varmare än i dag har växlat med kallare istider. Somliga förändringar har varit snabba. En växande folkmängd, med ökande anspråk på naturresurser och energi gör att samhället blir allt mer sårbart för miljöförändringar, både naturliga och sådana orsakade av människan. (...) Sedan ungefär 1900 har den globala medeltemperaturen vid jordytan ökad med mellan 0,6 och 0,8 grader celsius. Uppvärmningen har inträffat stegvis. Det kan tolkas som naturliga svängningar, som sträcker sig över flera decennier och som är överlagrade en mer långsiktig trend av uppvärmning. Trenden varierar mellan olika delar av världen. Temperaturen har stigit mest i den nordliga hemisfären, speciellt i Arktis.
På mer alldagliga svenska skulle detta svammel kunna sammanfattas med beteckningen plattityder. I sammanhanget är dock samtidigt dessa uppgifter garanterat uttänkta för att i framtiden fungera som en form av brasklapp - ett i ett större dokument insmugglat meddelande med budskapet "Till denna besegling är jag nödd och tvungen". Alltid något som han sa som fick se Åmål...

7 kommentarer:

 1. Eller som pastor Janson som inte hade någon bestämd uppfattning om någonting.

  SvaraRadera
 2. Visst är den en brasklapp som skrivit de goda professornerna som redan tidigare sålt sina själar till IPCC och som nu är tvungna att spela med i elakt spel.

  SvaraRadera
 3. Det är alltid lika intressant att läsa någon som så desperat griper efter konspirationsteorier som du gör i frågan kring global uppvärmning och vilka slutsatser vi bör dra kring olika scenarior. Det skulle leda för långt att i en kommentar gå in i en sak- eller faktadiskussion, men den intressanta frågan är egentligen vilka slutsatser som enligt din mening bör dras avseende svensk energi- och miljöpolitik. Exempelvis är det svårt för alla medborgare att tro på seriositeten hos någon politikers engagemang när inga grundläggande förändringar sker. Det räcker att färdas längs E4 och räkna lastbilar för att bli tveksam kring allt från trafiksäkerhetsarbetet till transport- och miljöpolitiken. Eller tillhör du alla de "experter" som anser allt vara underbart som det är, oavsett global uppvärmning eller inte...? Det finns ju många skäl att ändra beteende och energianvändning, som du säkert innerst inne vet. Låt inte din iver kring ett eventuellt Climategate skymma den jordnära realpolitiken.

  SvaraRadera
 4. Till Torkel: Jag tror inte på konspirationer - Climategate är bara ytterligare ett exempel på usel vetenskap och akdemiskt ryggskrubberi. Och jag är framtidsoptimist som inte ser ett dugg problem med lastbilar på E4:an eller andra bevis på framsteg och utveckling. Tvärtom, ju fler dessto bättre!! Sen får dom gärna i framtiden köra på andra bränslen än diesel, men det inte p g a den stirriga AGW-hypotesen...

  SvaraRadera
 5. Oj, jag blir lite mållös. Bevisen på framsteg och utveckling kanske bättre borde manifesteras i exempelvis nya transportlösningar (eller effektivare användning av de gamla), snarare än hyllande av gammal förlegad teknik. Men för att komma dit krävs ett förutsättningslöst och prestigelöst närmande till ämnet, inte styrt av exempelvis egna preferenser för Volvo och Scania. Jag hoppas du och dina moderatkollegor har den intellektuella förmågan att skilja mellan framsteg och bevarande, men det låter som det finns lite förbättringspotential att exploatera, kanske rent av innan valet.

  SvaraRadera
 6. Till Torkel: Vi står kanske inte så långt ifrån varandra som det från början verkade. Som konservativ (i den emrikanska meningen av ordet ekonomisk liberal + social/kulturkonservativ) är jag en står vän både av frihet, framsteg, förändring, tillväxt OCH omsorg om naturen (något som vi behöver en fri, väl fungerande ekonomi för att kunna ha råd med). Sist bara också en notering: jag VAR aktiv moderat en gång i tiden, i dag är jag fristående skribent och debattör. Kanske ger jag mig in i partipolitiken igen en dag i framtiden, just i dag känner jag dock inte 100%-igt förtroende för något av de existerande svenska partierna...

  SvaraRadera
 7. Har visserligen själv bakgrund i miljöpartiet men är numera liberalkonservativ och instämmer med föregående talare om att det saknas bra alternativ i dagens Sverige.

  SvaraRadera