2010-07-21

Historien avkodad med dator

Här är en artikel om att forskare nu snart kan använda datorer för att läsa forntida skrifter som hittills inte kunnat läsas. Fascinerande helt enkelt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar