2010-09-13

Det blir bättre!

Mellan 1990 och 2005 minskade andelen fattiga i världen från 46 till 27 procent. Och trenden fortsätter. (DN 100913) Låt oss därför glädjas. Och fortsätta framåt genom att dra oss till minnes vad som hände omkring 1990. Kommunismen kollapsade, demokratin och kapitalismen började breda ut sig på allvar även i tredje världen. Se där en händelse som garanterat är mer än bara en ren tillfällighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar