2011-02-28

Fullständigt oskattbart!!! :-D

http://svtdebatt.se/2011/02/lars-vilks-darfor-gor-jag-en-opera-om-andreas-malm/

2 kommentarer:

 1. I den aktuella utläggningen som Lars Vilks gör om den intellektuella ohederlighet som Andreas Malm - och många andra vänsteraktivister - ofta tenderar att uppvisa, märks det att Vilks knappast är någon tomte.

  Hans text verkar istället präglas av ett stringent och klarsynt tänkande om de meningsmotståndare han har emot sig m m.

  Kanske är det så, att när Lars Vilks betraktar saker och ting, gör han det lika mycket från ett internationellt perspektiv som ett svenskt dito, och redan där lägger han sig på en nivå som mer än en svensk vänsterdebattör har svårigheter att mäkta med.

  När Vilks dessutom problematiserar sådant som den svenska vänstern inte är van att överhuvudtaget behöva diskutera, och absolut inte att försvara, ex "underligheter i den världsbild som Islam för med sig" för att använda Vilks egen formulering, då märks det tydligt hur lite många vänsterdebattörer har att komma med.

  Kanske kan den svenska vänstern - dit jag för övrigt alltmer inte bara räknar allsköns socialister, utan även socialliberaler - avslöjas som intellektuellt ohederlig bara genom att studera debattekniken.

  Dessa tekniker handlar om sådant som att ständigt avbryta, aldrig hålla sig till ämnet om det är negativt för en själv, alltid söka ta över debatter och utfrågningar, ständigt förlöjliga och demonisera meningsmotståndare, aldrig berätta speciellt mycket om sina egna utgångspunkter och den egna världsbilden utan mest bara attackera och ge en nidbild av motståndarnas positionering och världsåskådning i stort.

  Lars Vilks torde vid det här laget ha fått smaka på ett urval av dessa intellektuellt ohederliga tekniker, fått smaka på dem systematiskt och illasinnat.

  Jag skulle vilja lyfta på min keps för Vilks av åtminstone två anledningar: han a) vågar problematisera allehanda underligheter i den världsbild som Islam för med sig, och b) han orkar att utmana och debattera med vänstern över tiden.

  Inte minst det senare är värd en stor elogé. :)

  Mvh

  SvaraRadera
 2. Till Thomas: Tillåt mig instämma med föregående talare. Jag har hittills uppfattat Vilks mycket som en ren opportunist, men detta inlägg höjde honom i mina ögon!

  SvaraRadera