2009-01-31

Upp i det blå med Mona (S)

Mona Sahlin målade under lördagen in sig i ytterligare ett hörn på den rödgröna ytterkanten av det politiska spektrumet genom att kategoriskt avvisa en framtida nysatsning på kärnkraft (SvD 090131). Istället vill hon ha storsatsningar på biobränsle och vind. Att dessa alternativ enligt expertisen på sin höjd kan ersätta en liten del av kärnkraftsproduktionen berör henne tydligt lika lite som det tidigare besvärat kamrater Ohly och Wetterstrand. Men det är bara att tacka och ta emot. För ju högre upp (s) svävar i det blå, dessto lägre verkar enligt opinionsmätningarna risken bli att Sverige blir rött 2010!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar