2009-02-12

Idéer har betydelse


I dag för 200 år sedan, den 12 februari 1809, föddes två av historiens viktigaste personligheter: Charles Darwin och Abraham Lincoln. Dessa båda mäns betydelse för den moderna politiska och intellektuella utvecklingen kan knappast överskattas.
.
Darwins grundteori - att alla levande varelser över generationerna anpassar sig till omgivningen via naturligt urval - är numera allmänt accepterad; även katolska kyrkan under förre påven Johannes Paulus II beskrev den som "mer än en teori". Darwinismen uppfyller också alla de krav man kan ställa på en teori för att den skall räknas som en sanning. Det vill säga den är universell och duger inte bara till att trovärdigt beskriva vad som hänt, utan också till att förklara varför och i viss mån korrekt förutspå framtiden och det ännu formellt okända. Vi kan numera exempelvis utifrån Darwin med stor säkerhet föreställa oss hur djurlivet på en hittills oupptäckt Söderhavsö ser ut och förklara både hur och varför det ser ut som det gör.
.
Detta i bjärt kontrast till diverse andra i dessa dagar populära teorier, som varken fullödigt kan förklara varför verkligheten ser ut eller fungerar som den gör och därför ännu mindre duger till att förutspå framtiden (som växthusteorin).

Lincoln å sin sida skulle bli den man som slutligen befriade den civiliserade världen från slaveriet och hålla ihop USA som en nation. Som Dick Erixon skriver på sin blogg:

Det var Lincoln som räddade självständighetsdeklarationen, med dess proklamation om alla människors lika värde, som i mitten på 1800-talet fallit i onåd i takt med att konflikten om slaveriet hårdnade. Under inbördeskriget rehabiliterade han självständighetsdeklarationen och i Gettysburgtalet 1863 gjorde han den överordnad konstitutionen — en tolkning som gäller än idag.

Både Darwins och Lincolns idéer har dock samtidigt blivit utnyttjade av charlataner. Hitlers dillerier byggde exempelvis på en grov misstolkning av darwinismen. Och diktatorer har sedan amerikanska inbördeskriget ofta använt Lincoln som alibi för att med våld förtrycka politiska motståndare "i den nationella enighetens namn".

Darwins och Lincolns födelsedag är därför värd att firas inte bara för att uppmärksamma deras insatser, utan också för att påminna om en viktig sak som populistiska gaphalsar och helvetespredikanter av i dag så gärna bortser ifrån - att idéer har betydelse och att vi därför noga bör betänka vad vi säger. För risken finns att någon faktiskt lyssnar och (medvetet eller omedvetet) misstolkar och missbrukar det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar