2009-02-04

SVT söker efter extrema judar

Per Gudmundson tar upp en minst sagt noterbar händelse på sin blogg i dag - att Sveriges Television mailar runt på engelska i ett försök att hitta extremistiska judar. Hur vore det om man i stället började med att ta upp den extrema islamismen? Den behöver de inte annonsera på utrikiska för att hitta..!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar