2009-07-26

Bra om finanskrisen

Idéhistorikern Johan Norberg skriver idag en mycket bra artikel på DN-debatt om riskerna med den nuvarande "krishanteringen":
Men det stora och potentiellt ödesdigra experimentet är att vi i dag försöker
möta en kris som har orsakats av för låga räntor och för hög belåning med ännu
lägre räntor och ännu högre belåning.

Man kan bara hålla med! Över huvud så borde fler se finanskrisen som en varning för att den beskattnings- och regleringspolitik som dominerat västvärlden i snart ett århundrade bara leder till återkommande kriser som blir både längre och djupare än de naturliga "korrektioner" som uppstår i alla ekonomier, men som tenderar att - bara de lämnas ifred - snabbt blåsa över.

Jag rekommenderar f ö alla som är intresserad av detta att läsa just Johan Norbergs excellenta bok i ämnet, En perfekt storm (Hydra Förlag 2009).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar