2009-07-16

Man bågnar!

Alltså... Jag vet att jag kommer att bli anklagad för att vara en anarkokapitalistisk grottmänniska. Men har svenska myndigheter inget annat för sig än att knåpa ihop idiotiska regleringar och sedan lägga ner tid och resurser på att följa upp dem? Nu senast har i alla fall en av dessa hakat upp sig på följande:

Coca-Cola lever inte upp till Livsmedelsverkets krav på hur näringsvärden ska deklareras. I rutan med information om Bonaqua Emotions näringsvärde listas vitamin E. Men för att vitaminen ska få stå med krävs att drycken innehåller en
”betydande mängd”.
– De borde känna till reglerna, som funnits sedan nittiotalet, säger Anita Laser Reutersvärd, nutritionist på Livsmedelsverket.
En portion måste innehålla minst 1,5 milligram vitamin E för att det ska vara en betydande mängd, enligt livsmedelsbranschens rekomendationer. En portion Bon-aqua på 2,5 deciliter – vilket är storleksmåttet på en portion enligt Livsmedelsverket och branschens egna riktlinjer – innehåller bara 1,25 milligram E-vitamin.

- Ja, O herre min gud, hur skulle det annars gå..?

Vatten är vatten, en ren naturprodukt!! Borde det inte räcka med att ha en enda, simpel regel om att vatten inte får innehålla gifter och andra direkta farligheter? Och sen låta folk dricka vad de vill, när de vill, bäst f-n de vill...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar