2009-07-05

Se där!

VAB-fusket har minskat kraftigt efter att intygskrav från skolor och förskolor har införts (SvD 090705, DN 090705). Detta trots att det, enligt vissa, minsann inte fuskades allt ... Nåväl. I andra ändan har fusket gentemot arbetsgivare ökat (det vill säga folk tar ut VAB-pengar när barnen är hemma från skolan men föräldrarna ändå jobbar). Även detta aber skulle kunna minskas om man införde ytterligare ett intygsystem. Låt mig dock i all ödmjukhet föreslå ett par alternativ till en dylik övervakningscirkus: a) att inkomstskatten permanent sänks, så att föräldrar kan vara hemma med ungarna ändå; alternativt om nu detta skulle anses som alltför friviolt b) att VAB-systemet avskaffas och att ett motsvarande avdrag istället införs där skolintygen fungerar som "kvitton".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar