2009-10-24

En sepåfan-tablett i genusdebatten

Forskare vid Uppsala universitet har nu bevisat att det faktiskt finns genetiska könsskillnader mellan män och kvinnor (förvånad, hand upp!) och att dessa tar form redan på fosterstadiet (SvD 091024):
"Resultaten visar att många av generna i Y-kromosomen finns uttryckta i flera olika delar av hjärnan redan före födseln och att dessa troligen bidrar till de könsskillnader man kan se i den vuxna hjärnan".
Är Gudrun Schyman och alla andra genderteoretiker informerade? Jaså, de bryr sig inte. Nähä... ;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar