2009-11-05

gEnUsdillerier

Med det eländiga men i praktiken ändå nödvändiga Lissabonfördraget på plats har det nu fallit på Sverige att se till att få igång framtidens EU-arbete. Och en av många uppgifter är att skaka fram en ny svensk kommissionär. Personligen anser jag här att det finns ett självklart namn - Carl Bildt. Inte för att han skulle vara den ende kvalificerade svensken, men den klart mest kvalificerade. Jag hoppas därför att det blir han.

Fick oppositionen bestämma - och tack gode Skapare för att så inte är fallet - skulle det dock råda helt andra urvalskriterier än kunskap, kvalifikation och kompetens. De kräver nämligen under alla förutsättningar - en kvinna. Hur man ser ut mellan benen är alltså enligt den trojka som vill styra Sverige om mindre än ett år viktigare än hur bra man är på att sköta jobbet...

Tillägg: Tydligen förekommer både Carl Bildts och Fredrik Reinfeldts namn i surret om vem som skall bli EU-president... :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar