2009-11-18

Varför begränsningar?

En av de största besvikelserna med den nuvarande regeringen har varit att den varit oförsvarligt slö när det gäller att förbättra småföretagarklimatet. Men nu börjar det till slut i alla fall det hända saker: de så kallade egenavgifterna kommer nämligen nästa år att sänkas med 5 %. Vilket är ett hyggligt steg i rätt riktning.

Men, snälla regeringen, varför begränsa genomslaget för en så nyttig justering genom följande rad begränsningar:
För att få lägre egenavgift måste överskottet av verksamheten överstiga 40 000 kronor. Den avgiftsskyldige måste också ha fyllt 26 men inte 65 år vid årets ingång. Dessutom måste sänkningen av avgifterna vara ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens regelverk.
Det är ju just riktigt små verksamheter som skulle behöva lite mer andrum. Och varför skall ungdomar och pensionärer som driver eget inte få sänkta egenavgifter? Med andra ord kan denna reform inte få mer än högst B- i betyg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar