2010-02-28

Den gamla sanningen...

...om att inget ont inte också har något gott med sig må i ljuset av de hemska bilderna från Haiti och Chile (DN 100228, SvD 100228, EXP 100228) låta hjärtlös och cynisk. Men det gör den inte mindre riktig för det. Den senaste tidens kraftiga jordbävningar har nämligen fått andra, av människor kraftigt överdrivna hot, att framstå i ett bitvis annat ljus. MSNBC, den amerikanska TV-kanal som vid sidan av CNN mer än någon annan gått i bräschen för växthusalarmisen, publicerar i alla fall nu en mycket bra och saklig artikel, där det bland annat konstateras att:

"From our human perspective with our relatively short and incomplete memories and better and better communications around the world, we hear about more earthquakes and it seems like they are more frequent," Arrowsmith said. "But this is probably not any indication of a global change in earthquake rate of significance." Coupled with better communication, as the human population skyrockets and we move into more hazardous regions, we're going to hear more about the events that do occur, Arrowsmith added.
Allt detta gäller givetvis även de rapporter om att orkaner, översvämningar, ökenspridning, stigande havsnivåer och annat har blivit fler och värre som vi översvämmats med under det senaste dryga decenniet (och som nota bene nästan alla visat sig vara felaktiga). Skall bli intressant att se om MSNBC - och andra media - kommer ihåg denna enkla sanning om någon vecka, när deras sändningar åter kommer att ha ett annat fokus...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar