2010-07-21

I Hugos skuggrike

Tumskruvarna dras åt alltmer i Venezuela. Jag blev idag uppmärksammad på detta inlägg på Newsmill, som beskriver hur de facto-diktatorn Hugo Chavéz nu börjar bli nervös inför höstens val (som jag dock har en bestämd känsla av antingen kommer att ställas in eller "fixas" till på något annat sätt för att behaga generalissimon):

Den egentliga anledningen till arresteringen är naturligtvis som ett led i strävan att vinna valet den 26 september. Alla som vågar tala klartext är ett hot, och de tas om hand på det vis som diktatorer känner bäst: Med olagliga medel. Även majoritetsägarna i den enda kvarvarande regimkritiska TV-kanalen som når hela landet (42% av befolkningen) är efterlysta, men de har sedan länge flytt landet och uppges nu överväga att söka politisk asyl i USA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar