2010-10-25

Mycket värdig pristagare!

Att den amerikanske forskaren Jared Diamond får årets internationella Kunskapspris är mycket välförtjänst. Hans böcker - och i synnerhet den epokgörande Guns, Germs and Steel - borde ty läsas av alla. Inte så att Diamond med boken lyckats förklara allt, men väl att han med den åter lyckades föra upp klimatologiska, geografiska och andra naturgivna faktorer på det historiska analysbordet efter att dessa i decennier varit undanskuffade av marxister och andra analytiska charlataner. Så, har du inte läst boken ännu så är det verkligen dags. Din världsbild kommer (troligen) att förändras ganska ordentligt..!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar