2011-03-30

Reflektioner under korkeken (forts)

(2011-03-30) Det verkar pågå någon form av helt opolitisk socialistisk kampanj angående det svenska sjukförsäkringssystemet. Igen... (2011-03-31) Anders Borg tar strid mot EU, som vill momsbelägga svenska föreningar. Bra! Ytterligare ett bevis på att Sverige begåvats med en hygglig finansminister. Och på att EU håller på en j-a massa skit det inte har med att göra! (2011-04-01) Det verkar som om skurkgänget omkring Gaddafi håller på att överge honom. Om så sker tror jag att vi kan glädjas åt att den militära krisen i landet snart är över (vad som händer sedan är givetvis en annan sak). Klansamhällen som det libyska är nämligen i grunden fragila. Jag skrev lite om detta för många år sedan här.