2011-05-03

Ledare i NWT maj/juni 2011

Här råder just nu bloggstopp till och med 17 juni. Jag jobbar nämligen just nu som ledarskribent på Nya Wermlands-Tidningen. Jag postar dock här löpande mina publicerade alster i sagda tidning för den som vill läsa...

20 juni 2011: "Motstridiga atlantiska underströmmar"
17 juni 2011: "Dags att våga börja tänka vidare"
16 juni 2011: "Förutsägbar och historielös debatt"
15 juni 2011: "Ett halvsekel av medveten förestörelse"
14 juni 2011: "Från löntagarfonder till sopspioner"
13 juni 2011: "Dags att lägga ner landstingen"
11 juni 2011: "Problemen hopar sig för Obama"
9 juni 2011: "Grymt sa grisen om sparandet"
8 juni 2011 "Lagen om anställningsstrul"
4 juni 2011: "Som man bäddar får man ligga"
3 juni 2011: "Tillnyktring inom utrikespolitiken"
1 juni 2011: "Detta duger inte Göran Hägglund"
28 maj 2011: "Historiskt vägval för Sverige"
27 maj 2011: "Dags för staten att omprioritera"
26 maj 2011: "Förmynderiets tröttsamma apsotlar"
25 maj 2011: "Stark och offensiv Karlstadsbudget"
24 maj 2011: "Den frihetliga valtrenden fortsätter"
23 maj 2011: "Försutten chans till förnyelse"
20 maj 2011: "En trevande och velande Juholt" & "Spännande MP-kongress i Karlstad"
19 maj 2011: "Punktering av feministiska myter"
18 maj 2011: "Den grekiska tragedin, akt II"
17 maj 2011: "Landsbygden behöver mer frihet"
14 maj 2011: "Traditionell handel enda boten"
13 maj 2011: "I Arkriv X-generationens tidevarv"
9 maj 2011: "Bedrövlig men behövlig påminnelse"
6 maj 2011: "Kommunalisera bolagsskatten"
5 maj 2011: "Konservativ storseger i Kanada" & "Goda och dåliga trender"
4 maj 2011: "Välkommen tillbaka till femtiotalet"
3 maj 2011: "Civilisationens fiende död"

NOTERING: Jag har tyvärr inte tid och möjlighet att ta emot och besvara kommentarer på publicerade insändare. Debattsugna får ergo hålla sig till i slutet på juni, då jag är tillbaka med vanliga blogginlägg.