2009-02-01

"Pigavdraget" sprider sig

Systemet blev tekniskt krångligt, men avdragsmöjligheterna för så kallade hushållsnära tjänster verkar nu ha accepterats och börjat utnyttjas på allvar av svenska folket (SvD 090201). Det är bara lite synd och stor skam att det skulle ta 20 år att gå från idé till handling. För det var väl ungefär så lång tid som (s) och (v) valde att blockera reformen då de av oklara men uppenbarligen ideologiska skäl tycker att det är helt förkastligt för t.ex. en städerska att jobba som egenföretagare gentemot privatpersoner (medan de anser det vara helt okej för honom eller henne att feja på som underbetald lokalvårdare inom stat, landsting och kommuner). Men nu är förbannelsen alltså bruten och Sverige har för första gången på länge fått ny, expanderande näringsgren. Så här på dagen 206 år efter den finlandssvenske nationalekonomen Anders Chydenius död kommer man dock osökt att tänka på följande mening från dennes mästerliga verk Den Nationale Winsten: "Wi wilje befrämja Industrien; men lägga likwäl hinder i wägen för den idoga at få föda sig."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar