2009-02-01

Heder till Svenskan!

Internationellt har det nu ganska länge talats om "undret i Irak" med syftning på den kraftiga minskning av både militära och civila offer som skedde efter det att Bushadministrationen bytte strategi (och försvarsminister) vintern 2006/07. I svenska media har det däremot varit mycket tyst om detta. De allt färre attentaten har man däremot sällan missat att slå upp. Man misstänker att detta nog åtminstone delvis har att göra med den svenska journalistkårens politiska sympatier (varom en något åldrad men säkerligen fortfarande representativ sammanställning finns att beskåda här). Svenskan hade dock i dag i alla fall en blänkare om de goda nyheterna (SvD 090201). Heders!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar