2009-06-25

Bör glädja vänstern

Finanskrisen har lett till att antalet dollarmiljonärer i världen har minskat (DN 090626). Detta måste glädja vänstern. För världen har ju på detta vis, enligt dess sätt att se på saken, blivit "rättvisare". Ett alternativt synsätt är dock att se händelsen som ett negativt bevis för den gamla sanningen att allmänt stigande välstånd långsiktigt kräver att driftiga människor måste kunna tjäna och ackumulera pengar som de sedan kan investera i nya verksamheter. Men det lär nog vara ett alltför teoretiskt komplicerat samband för många...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar