2009-06-13

Mycket bra analys

Elise Claeson utvecklade igår på Newsmill sin analys av och argumentation för en mer konservativ politik, som hon på senare år drivit i bland annat Svenska Dagbladet. Jag anser förvisso att det finns drag i den traditionella europeiska konservatismen/kristdemokratin som är mindre tilltalande - framförallt ett tröttsamt drag av frihets-, framstegs- och förändringsskeptisism - men som anhängare av den anglosaxiska liberalkonservatismen (som förenar klassisk ekonomisk liberalism med social och kulturell konservatism, läs: Ronald Reagan) kan jag bara hålla med om grundanslaget. Svensk borgerlighet har alltför länge underdånigt bugat och bockat inför vänsterns samhällsomstörtande idéer och normupplösande strävanden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar