2009-11-01

Genusmonster på Halloween

I sitt senaste inlägg om genusvansinnet (jag anser att begreppet formellt borde föras in i både psykologisk och statsvetenskaplig vokabulär!) konstaterar nyligen utkorade Årets Rebell Tanja Bergkvist bland annat följande:

Är det konstigt att flickor är stressade när de måste leva upp till radikalfeminismens idealiserade bild av kvinnan – nämligen mannen. Att vissa inom sig kan rymma flera kön (upp till åtta stycken enligt Judith Butler, samt ett kontinuum av diverse gränsöverskridande könsidentiteter däremellan) må vara hänt, men det ska inte vara ett krav att behöva bygga upp en sådan blandad identitet för att sedan kunna ”välja själv”, som det heter. Kanske är flickorna stressade (och pojkarna, även om flickornas självupplevda stress är större enligt undersökningarna) eftersom värdefull undervisningstid går till att träna sig på att trä på kondomer på kemisalens provrör. Ja, vi fick göra det i nian i varje fall, men det var länge sedan, nu har man säkert utvidgat detta med pk-kursen (alltså påbyggnadskursen) ”kondom breddning” där man för skattebetalarnas pengar hyr in experter som ser till att allt utförs ur ett genusperspektiv. Senaste uppdateringen om vad som händer på området kunde vi se i Skolfront för någon vecka sedan, vilket ledde till en del debatt (P1, 10 minuter).

Anm: Länkar till TV- och radioprogrammen finns i orginaltexten.
Ju mer man läser av Tanjas blogg och andra texter om dessa genusleninister, ju räddare blir man... Förr brukade man skämtsamt säga att "Det föds en kines varje sekund, kan ingen stoppa kvinnan?" Och jag skulle vilja travestera - "Det utbildas en genusvetare varje dag, kan ingen strypa finansieringen?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar