2009-11-03

Gore snart världens förste koldioxidmiljardär...

Al "The Ozon Man" Gore pratar ofta och mycket om miljön och skrämmer gärna både kvinnor och barn med växthuseffekten. Och han oroar sig säkert för miljön även på riktigt. Här redovisas dock en nog minst lika stark drivkraft bakom hans eviga tjatter...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar