2009-12-13

Inget fusk? Nähä...


Vissa journalister och andra står fortfarande med huvudena djupt nedkörda i förnekelsesanden. Eller vad sägs om följande bidrag i dagens DN:

Men för de senaste 150 åren finns direkta mätningar från termomet­rar och andra instrument. De ger förstås mycket bättre och säkrare värden. Proxydata har sina problem. Ett känt problem är att vissa trädringar pekar mot en temperaturminskning efter år 1965 som inte har inträffat i verkligheten. Det har diskuterats mycket i vetenskaplig litteratur, och ingen förstår riktigt varför.

– Det Phil Jones har gjort är att han har klistrat på instrumentella data på slutet, för att få en åskådlig och tydlig bild, säger Anders Moberg.
Låt mig gissa om vad dessa klimatheruler skulle ha sagt om en skeptiker ertappats med att ha lagt till eller dragit från data för att göra sina påståenden mer åskådliga och tydliga!! Hursomhelst, tanken att det faktiskt kan vara så att temperaturmätningarna - eller, för att vara mer exakt, vissa forskares urval av temperaturmätningar - inte riktigt stämmer överens med verkligheten verkar inte ha drabbat vare sig journalisten eller den citerade "experten". Men det är klart, det skulle ju kräva att man tänkte till och var kritisk. Och vem orkar hålla på med sån't?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar