2010-01-17

Snaran dras åt...

Nu verkar den skandal som i november drabbade väderspåmännen vid University of East Anglia i Storbritannien så sakteliga även närma sig två av världens övriga klimatologiska "hot spots" NCDC och GISS. Vilket är hyperintressant!! För om även dessa institutioner visar sig ha "trixat" med data faller nämligen klimatalarmisternas sista försvarslinje - att flera av varandra oberoende undersökningar visat att jorden blivit varmare. Detta skall sannerligen bli mycket, mycket intressant att följa... :-)

Tillägg: Och HÄR mina kära läsare är en riktig höjdare på 8 848 meter! För nu har det framkommit vad det katastroflarm som IPCC och alarmistsamfundet i övrigt körde ut häromåret om att Himalayas glaciärer smälter snabbt egentligen baserade sig på:

In the past few days the scientists behind the warning have admitted that it was based on a news story in the New Scientist, a popular science journal, published eight years before the IPCC's 2007 report. It has also emerged that the New Scientist report was itself based on a short telephone interview with Syed Hasnain, a little-known Indian scientist then based at Jawaharlal Nehru University in Delhi.
Nota bene, ett telefonsamtal!!! Se där på vilken fast grund klimatologin vilar... Man bågnar!

Tillägg II: Den här är helt enkelt bara för bra... :-D

Tillägg III: Här är en timmes hårda fakta om den vetenskapliga trovärdigheten i AGW-hypotesen...

8 kommentarer:

 1. "Klimatalarmisternas sista försvarslinje"? Snarare den första fråga som tvivlarna måste besvara innan de kan påstå att data "manipulerats". :) Men hursomhelst:

  Såvitt jag kan förstå är argumentet som presenteras att man (NCDC, GISS, whatever) tagit bort "kallare" (högre belägna) mätstationer från datamängden man använder för att beräkna temperaturen. Eftersom man nu har kvar "varmare" mätstationer än genomsnittet blir den beräknade världstemperaturen högre än vad den egentligen är. Är det korrekt uppfattat?

  Problemet med det resonemanget är att forskarna inte tittar på mätstationernas absoluta temperatur, man tittar på variationen. Dvs man mäter inte om det är 15 eller 25 grader i Tjottahejti, man mäter om det i år är varmare eller kallare i Tjottahejti än det var på samma plats tidigare. Och då gör det ingen skillnad om man tittar på temperaturkurvan för en varm eller en kall mätstation.

  SvaraRadera
 2. Till Tomas: 1) Som alla vetenskapliga sammanhang ligger bevisbördan på de som påstår något (i detta fall alarmisterna), aldrig den som ifrågasätter. 2) Att man numera i mycket högre grad än för ett antal decennier sedan förlitar sig på ett mycket mindre antal mätstationer som dessutom tenderar att ligga på beachen i Urugay, numera i jämförelse med när de placerades ut för upp till hundra-hundrafemtio år sedan tätbyggda områden, etc skulle alltså inte spela någon roll??? Tillåt mig tvivla..! Och om det var så enkelt att (bort)förklara alla anklagelser, varför biter det argumentet inte på den snabbt växande andel vetenskapare som ställer sig tvivlande til IPCC, UEA, GISS och allt vad det heter...

  SvaraRadera
 3. Som alla vetenskapliga sammanhang ligger bevisbördan på de som påstår något (i detta fall alarmisterna), aldrig den som ifrågasätter.

  Ja, när det gäller själva AGW-teorin (liksom alla alternativa teorier!), men i det här fallet gäller det huruvida observationer (närmare bestämt flera skilda temperaturserier) är korrekta, och då är det snarare Ockhams rakkniv som gäller. Men nu halkade vi in på vetenskapsteori, låt oss återgå till temperaturdatat!

  Jag sa aldrig att alla anklagelser nödvändigtvis är enkla att bortförklara, men just det här argumentet var det. I texten du länkade ser man klagar de på att mätdata från stränder används för att beräkna temperaturen på berg, vilket visar att de helt enkelt inte förstått hur temperaturen beräknas.

  Sen tar du upp ett helt annat argument, att Urban Heat Island-effekten skulle påverka mätstationer. Och till skillnad från argumentet du länkade till så har du helt rätt, och som tur är så tas UHI med i beräkningen som GISS gör.

  Om minskningen av mätstationer, som skedde runt 1990-1991, skulle spela någon roll för utfallet borde det synas tydligt när man jämför temperaturkurvan med data från satellitmätningar. Men de två kurvorna stämmer väl överens före såväl som efter den tidpunkten.

  Och om det var så enkelt att (bort)förklara alla anklagelser, varför biter det argumentet inte på den snabbt växande andel vetenskapare som ställer sig tvivlande til IPCC, UEA, GISS och allt vad det heter...

  Om du väldigt gärna vill att diskussionen ska avgöras av vem som har mest vetenskapare "på sin sida" så kan vi väl diskutera det, men mitt förslag är att vi tittar på argumenten istället.

  SvaraRadera
 4. Till Tomas:

  Först bara kort om gamle Ockham - jag tycker att "Ockhamsvaret" på frågan vad som troligen orsaka klimatförändringar idag, när vi vet att sådana inträffat genom hela jordens historia beroende på helt naturliga/ickemänskliga orsaker är ganska givet... Men nog om det.

  Sedan: vi är ergo överens om att urban heat är ett stort problem. Dispyten som kvarstår är m a o om minskningen av antalet mätstationer spelar roll eller ej. Mitt intrycket av vad som de senaste månaderna framkommit (inte minst gällande mätningar från bl.a. Australien, Nya Zealand och Ryssland) är att det försigått ett mycket oblygt "russinplockande" både av direkta temp- och proxydata. Jag tycker därför att detta är en av de frågor som måste tas på största allvar. Och något annat sätt än att i princip börja om från början med team betående av både alarmister och skeptiker inte skulle leda fram till en för båda sidor i denna debatt godtagbar lösning. Låt oss därför kräva att seriösa forskare (återigen på båda sidor) tar tag i detta problem a.s.a.p.

  Sist: Lite slarvigt skrivet av mig på slutet, så nota bene - som akademiker skulle jag aldrig använda argumentet "fler professorer är för än emot" vetenskapligt - en professor av 100 kan ty ha rätt, 99 fel. Som skeptiker har jag också ägnat delar av min liv de senaste 10-15 åren till att just att antalet saknar betydelse. Och jag tänker inte börja argumentera mot mina egna tidigare åsikter bara för vinden nu vänt.

  Sen går det ärligt inte att komma ifrån att faktumet att allt fler forskare nu "kommer ut" som skeptiker eller tvivlar har en POLITISK OCH MEDIAL betydelse. Men det är ju en annan fråga...

  SvaraRadera
 5. vi är ergo överens om att urban heat är ett stort problem.

  Hallå! Jag sa att UHI påverkar mätningarna, men att det tas med i beräkningarna. Om UHI vore ett problem kunde vi förvänta oss att se en klar skillnad mellan temperaturkurvorna från markmätningar och satellitmätningar, vilket vi inte gör.

  Dispyten som kvarstår är m a o om minskningen av antalet mätstationer spelar roll eller ej.

  Och som jag skrev tidigare spelar det ingen roll om man tittar på varma eller kalla mätstationer, eftersom det är utvecklingen hos varje individuell mätstation som man tittar på, istället för att bara ta medelvärdet hos alla stationer som den där Coleman tycks tro. Det är enkel matematik! Om du inte tror mig kan du titta på data från GISS och se om du ser någon dramatisk temperaturökning runt 1990-1991 när mätstationsminskningen skedde...

  Mitt intrycket av vad som de senaste månaderna framkommit (inte minst gällande mätningar från bl.a. Australien, Nya Zealand och Ryssland) är att det försigått ett mycket oblygt "russinplockande" både av direkta temp- och proxydata.

  Vad gäller Australien och Nya Zeeland antar jag att du avser justeringar av data från mätstationer när de flyttats. Den samlade bilden av justeringar för alla mätstationer visar på lika många positiva som negativa justeringar, vilket sänker misstanken om fusk. För varje mätstation som "misstänkt" justerats uppåt går det att hitta en som justerats neråt, men av någon anledning får de mätstationerna inte lika stor uppmärksamhet...

  Och vad gäller Ryssland var det enda resultatet av "russinplockandet" att man fick lite mer uppvärmning innan år 1900. Alltså ganska misslyckat om syftet var att bevisa AGW.

  SvaraRadera
 6. Till Tomas: Som i våra tidigare debatter har vi nu nått en punkt där våra grundläggande bedömningar skiljer sig åt bortom rimliga överbryggningsmöjligheter. Jag förlitar mig på de som säger att det som nu framkommer är förrödande för AGW-hyptosen, du stödjer de som säger annorlunda. Och aldrig mötas de två...

  SvaraRadera
 7. Låt mig bara för att undvika missförstånd fråga dig vad din ståndpunkt är i just den här frågan. Är det:

  a) Att man (dvs t.ex. GISS) beräknar jordens temperatur baserat på mätstationernas medelvärde, och att det därför är förödande att man har en övervikt "varma" stationer.

  b) Att man inte beräknar jordens temperatur baserat på mätstationernas medelvärde, men att det ändå på något sätt ger felaktigt resultat om man har en övervikt "varma" stationer. (Och isf, varför?)

  c) Att man inte beräknar jordens temperatur baserat på mätstationernas medelvärde, och att man därför inte kan säga att minskningen av mätstationer automatiskt ger ett felaktigt resultat.

  d) Någon annan ståndpunkt (isf, vilken?)

  Och förresten: anser du att justeringarna av mätstationerna i t.ex. Australien är tecken på mygel? Och i så fall, hur förenar du det med undersökningen på
  http://www.gilestro.tk/2009/lots-of-smoke-hardly-any-gun-do-climatologists-falsify-data/

  PS: jag förlitar mig på den sida som jag tycker verkar stämma bäst med de observationer som finns. Vilken sida det är får man avgöra, fråga för fråga.

  SvaraRadera
 8. Till Tomas: Jag förlitar mig på folk jag känner och har förtroende för som kan detta med temperaturer, som Wibjörn Karlén. Och han säger mig att det trixande som försigkommit allvarligt underminerar trovärdigheten i de alarmrapporter som presenterats på senare år. Rent tekniska mätbedömningar avhåller jag mig ifrån då jag visserligen följt debatten och snappat upp mycket under de snart 15-20 år jag följt debatten, men inte känner att jag förstår alla tekniska och matematiska detaljer.

  SvaraRadera