2010-07-31

Ett steg på vägen

KD:s partiledare Göran Hägglund kräver sänkt skatt för landets pensionärer. Utmärkt! Pensioner är i praktiken en form av bidrag. Och bidrag bör överhuvudtaget inte beskattas; det skapar bara en massa onödig rundgång. Målet bör därför vara att pensioner i framtiden helt skattebefrias!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar