2010-08-18

Vänsterns kollaps?

Jag tillhör dom som av både empiriska och skrockmässiga skäl aldrig ropar hej förrän en stor sak är finalt avgjord. Låt mig dock rekommendera följande artikel i The Weekly Standard på temat "den amerikanska vänstern har kollapsat":
The left has collapsed. Its political support has collapsed. Public opinion polls point to a historic repudiation of the president and the Democratic party this fall—something on the order of a 60-seat Republican gain in the House. The GOP has an outside shot at taking the Senate as well.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar