2010-09-02

Ny uppskattning

En ny uppskattning av hur det kan gå i Midtermsvalen i USA i november gör gällande att Republikanerna numera inte bara ser ut att vinna Representanthuset utan också Senaten. Om så skulle ske vore det en i sanning historisk händelse. Att GOP tar "huset" håller jag - sedan länge - för högst troligt. Att de också skulle lyckas ta Senaten tror jag fortfarande är ett väl optimistiskt scenario. Men det verkar betydligt mindre otroligt än för bara någon månad sedan...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar