2011-01-27

Så nära, så långt borta..!

I årets "frihetsindex" ligger Sverige på 22:a plats, vilket är en marginell försämring med en placering sedan förra året. Och motiveringen till att Sverige trots många styrkor fortfarande vägrar ansluta sig till topplaget låter som följer:
Government spending and taxes are very high. Although the budget balance has swung from a surplus to a deficit, prudent fiscal management in the years prior to the global economic turmoil created fiscal space for some stimulus measures, including labor market support and income and social security tax cuts. Labor regulations are among the most rigid in Europe.
Med andra ord är det rundgången mellan skatter och bidrag som tillsammans med bland annat LAS, MBL och andra arbetsmarknadslagar orsakar problem. Med ett par Alexanderhugg skulle regeringen alltså från ett år till ett annat kraftigt kunna förbättra situationen och göra Sverige till en verklig ekonomisk frizon i världen...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar