2011-02-15

Lägg ner!

Den länge emotsedda "kriskommissionen" hos sossarna har nu presenterat sitt betänkande. Och det är häpnadsväckande radikala påståenden, observationer och förslag som presenteras. Då jag är ganska upptagen idag och rycker och kommenterar jag här bara kort några passager från Svenska Dagbladets artikel i ämnet:
Den ökande ojämlikheten och att allt fler är arbetslösa, har enligt kommissionen
gjort att ofriheten breder ut sig i samhället.

Den har vi ju aldrig hört förut...
Partiet kritiseras också för att det i praktiken accepterat att politikens
möjligheter att styra har avlövats.

Läs: Vi vill fortfarande ha mer politik, förbud, skatter och regleringar!
Socialdemokraterna måste nu ändra arbetssätt och bli "Sveriges mest nyfikna,
öppna, progressiva och ödmjuka" parti, anser kommissionen.

Det vill säga: Vi har ingen j-a aaaning om vad som bör göras.
Mot bakgrund av att en flera friskolor plockat ut stora vinster föreslår kommissionen nya ersättningssystem för "privata välfärdsföretag". Om vinstsyftet blir det överordnade målet så ökar riskerna för ojämlikhet och sortering, heter det. Därför vill kommissionen att vinstuttagen begränsas, så att de skattepengar som finansierar verksamheten stannar i företagen. Även reglerna för att etablera "välfärdsföretag" föreslås ses över.
Med andra ord: Eftersom vi är ett parti som kräver fler jobb och ökad jämlikhet vill vi i praktiken förbjuda folk inom kvinnodominerade yrken att starta och drivna egna företag!
Med tanke på de stora skattesänkningar som genomförts på senare år, utesluter kommissionen inte att det krävs ett större skatteuttag för att klara de stora investeringar som behövs för att klara välfärd, klimat, infrastruktur och bostadsbyggande.
Alltså skattehöjningar... Dagens högoddsare! :-D

Om detta är den förnyelse som skall återge den havererade svenska socialdemokratin lyskraften och dess elektorala potens -- tänk på miljön lägg ner hela verksamheten direkt istället!

2 kommentarer:

  1. Ett av problemen hos S är att de på högre poster verkar vara nihilister som säger nästan vad som helst som de tror väljarna vill höra. Och de har kommit dit via 15-20 års manövrerande som började redan i SSU, knivar i ryggen, finter på kongresser, etc.

    Ett annat problem är konflikten mellan verklighet och hur man önskar världen fungerar. Läste någonstans att man söker mer öppenhet inom S. Detta så att medlemmarnas åsikter ska komma fram. Så länge det är en sådan avgrund mellan verklighet och önsketänkande kanske inte detta är den bästa idé S kan komma på. Och även om det fanns en viss förståelse så leder detta ganska fel.

    Rättare sagt, det leder inte alls. Partiledningen blir istället partiföljare. Man kan se detta i Storbritannien. Förut valde parlamentsledamöterna partiledare både för Tories och Labour. Nu ska medlemmarna säga sitt på varierande sätt. Kontentan blir en partiledare som har majoritet hos de trognaste partimedlemmarna, säkert flera procent av befolkningen... Särskilt valbara blir de dock inte.

    SvaraRadera