2011-07-11

Hehehe...

Debatten om AGW-hypotesen har sedan Climategate för ett par år sedan verkligen förändrats. De klimatreligiöst troende fortsätter förvisso (inte minst här i Sverige) att framhärda, men bristen på empiriska bevis från Verkligheten som understödjer Teorin gör sannerligen saken alltmer parodisk. Läs en bra artikel om detta i en brittisk tidning här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar