2011-07-01

Man bågnar!

Tillåt mig lämna en något senkommen kommentar på Svenskt Näringslivs förslag från igår, om att börja diskriminera mellan olika universitetsutbildningar (här). Det är förvisso lätt att hålla med om att det erbjuds enormt mycket struntkurser vid svenska universitet och högskolor. Och därtill skall läggas att även mycket av det som lärs ut på mer seriösa kurser - inte minst inom historia och statskunskap - är ren skit det också; som marxistiskt historieteori, som i Sverige fortfarande lärs ut som valid kunskap medan den i civiliserade länder hör hemma inom idéhistoria (då det är en syn på historien, samhället och verkligheten lika galen som islamismen, lika fel som rasbiologin och lika stendöd som Karl Marx). Likväl var förslaget om sänkt stöd för humaniorastudier bland det dummaste jag hört.

För det första så lever studenter idag (som inte får pengar hemifrån och då det i Sverige på grund av LAS och annat trams är nästan omöjligt att jobba parallellt med studier) på svältgränsen. Därför, om man nu vill puffa folk att läsa vissa ämnen istället för andra så borde man ha föreslagit en extra tusing eller två i en premie till dessa, snarare än att dra åt tumskruvarna ytterligare på alla de som har andra läggningar och/eller inte är intresserade av att bli ingenjörer, ekonomer eller biokemister.

För det andra - och viktigare! - så är humanioria minst lika viktig som andra kunskaper. Kunskapen om det gamla, det sköna och det tidlösa är ty själva basen i en levande och framtidsinriktad kultur. Och här snuddar vi garanterat vid grundorsaken till att ett så här idiotiskt förslag överhuvudtaget kunnat ta form.

Sosseriet har nämligen i decennier inneburit en medveten förödelse av den klassiska bildning som är en integrerad del i alla civiliserade länders kulturella matriser. Detta då stenåldern i Sverige anses ha varat till hösten 1932, när Rättvisans, Jämlikhetens och Framtidens apostel uppenbarade sig i form av en lika maktgalen som ofta ljugande som hårt krökande skåning och fick svenskarna att kasta av sig djurhudarna och bli "progressiva" mönstermedborgare som såg praktiskt och rationellt på allt. Och denna rent materialistiska, ekonomistiska verklighetsuppfattning har ergo tydligen genomsyrat även Svenskt Näringsliv!

Jag skulle kunna fortsätta i all evighet om detta, men tror mig härmed ha gjort min ståndpunkt klar. Låt mig bara avsluta med att besvara eld med eld genom att påpeka att en organisation som företräder svenska storföretag faktiskt borde välkomna ökade satsningar på humaniora.

Det skulle nämligen kunna löna sig om svenska företag en dag fick direktörer och andra företrädare som i internationella sammanhang inte bara oförstående kan så och fingra på cocktailglasen och lyssna när deras franska, tyska, brittiska, amerikanska, italienska och andra motsvarigheters för konversationer om Platon, Aristotelses, Ceasar, Cicero och annat. De skulle då också kunna imponera genom att ha kunskaper nog att delta i dom - på hygglig engelska! För många svenska dirrars engelska är idag ofta fortfarande lika pinsamt dålig som många svenska politikers...

10 kommentarer:

 1. Jag tror att Svenskt Näringslivs förslag är ett substitutförslag för riktig styrning som är obefintlig hos det socialliberala klientelet i regeringen. "I can´t believe it´s not real butter" kan för deras skull skrivas om till "I can´t believe it´s not real socialism". Om de hade haft en förmåga till att få någonting gjort utöver skattesänkningar så hade de ju varit statsmän, Gud förbjude. Det finns någonting som heter "ministerstyre", jag vet, men det hindrade inte Göran Persson från att få saker gjorda, som var en riktig statsman av kaliber vad man än tycker om hans politik, gjorde det? Om man ska undvika att styra så ska man också rätteligen privatisera åtminstone delar av universiteten och högskolorna, då kommer man tillrätta med att det förekommer flumutbildningar, i alla fall om man ska vara ideologiskt riktig och om man hävdar sig stå till höger som regeringen gör. I alla fall, Näringslivet vet att regeringen inte är statsmannafähiga och därför så lägger de det här förslaget om lägre studiemedel till humaniorastudenter. Jag kan hålla med om att det är ett dumt förslag, jag har läst filosofi.
  Jag tycker att det är viktigare att inte addera politiserade utbildningar eller ta bort dem, som genusvetenskap, än att dra in på humaniora i allmänhet. Man får inte glömma att ett ämne som Nationalekonomi är humaniora! Ska Universitet och högskolor vara statliga så ska dem förbanne mig vara opolitiska också!

  Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

  SvaraRadera
 2. Till Roger Klang: Då jag är motståndare till offentligt ägda och drivna universitet anser jag att frågan är... akademisk. Inget av allt det som SN igår med rätta satte fingret på som galet skulle förekomma inom ett privat univesitetsväsende. I alla fall skulle vi skattebetalare slippa pröjsa eländet...

  SvaraRadera
 3. Då är du ideologiskt konsekvent. Jag kan därför rekommendera den här bloggen av en likasinnad Nyliberal i intellektuell och ideologisk klass med Ayn Rand till dig http://metrobloggen.se/runebert/ . Men tror du att man kan sälja t.ex. hela Lunds Universitet på ett bräde? Vilka summor kan vi tala om? Eller menar du att vi ska stycka LU? Konsekvenserna för en styckning är inte översiktliga hur rätt det än är ideologiskt. Jag är lite mer pragmatisk själv och inte helt ideologiskt konsekvent i alla lägen. Man kan fråga sig om man kan dra några lärdomar från forskningsbyn IDEON då? Den består ju av olika företag som är knutna till universitetet. Men om universitetet blir privatägt så har ju IDEON ingen att profitera från och förlorar därför sitt existensberättigande för företagen. Å andra sidan så skapas nog handelskontrakt mellan företagen och det privatägda universitetet. Jag tror på det sistnämnda, marknaden är dynamisk!

  Mvh Roger Klang

  SvaraRadera
 4. Till Roger Klang: Jag är inte nyliberal utan amerikanskt 'Reagankonservativ', d v s ekonomiskt liberal men socialt och kulturellt konservativ. Mitt motstånd mot statliga universitet i Sverige är därför inte i första hand ideologiskt (konservativa förespråkar ofta statliga utbildningsinstitutioner) utan realpolitiskt: att svenska politiker av tradition sedan Gustav Vasas dagar är så klåfingriga och kontrollgalna att de aldrig kommer att tillåta äkta akademisk frihet så länge de har den minsta makt kvar över universiteten. Därför: privatisera dom helt, för deras egen skull!! Sedan hur detta en dag rent praktiskt ska gå till får jag lov att återkomma om om och när det blir aktuellt, men det lär inte bli något större problem.

  SvaraRadera
 5. "Jag är inte nyliberal utan amerikanskt 'Reagankonservativ', d v s ekonomiskt liberal men socialt och kulturellt konservativ." Citat; AE

  Svar: Jag med, med ett drag åt socialkonservatism, och mycket patriotism för min del, jag vill ha ett relativt mycket starkare försvar än vi har idag!

  Roger

  SvaraRadera
 6. Till ROK: Jag höll på att skriva, har vi kvar ett försvar... ;-) AE

  SvaraRadera
 7. I företag har man etablerat principen att man regelbundet ska reflektera över verksamheten, dess inriktning, organisation, m m. Det brukar kallas för kvalitetsarbete.

  Humaniora är ett samhälles kvalitetsarbete, där man ifrågasätter, reflekterar, o s v. Jag tycker att det räcker som argument för att humaniora har ett samhällsvärde.

  Varför har det då ofta så litet värde i Sverige?

  Jag tror att det beror på att den svenska eliten inte vill ha intern kritik och konkurrens. Det är hotfullt med fritt tänkande människor. Eliten vill värna om sin egna exklusiva tillgång till resultatet av utveckling i andra länder och sedan utnyttja de resultaten för egen del för att behålla sin maktställning. Det är den gamla vanliga svenska tjuv- och rövarmentaliteten. Och en rejäl dos folkförakt, tölpaktighet och maktfullkomlighet också.

  USA har väl en hel del privata universitet med institutioner för humaniora, även genusvetenskap? Det måste väl betyda att det finns en marknad?

  SvaraRadera
 8. Till Anonym (20:12): Jag delar helt din tolkning ovan! Och visst, det finns en marknad för genustokerier, etc även i länder med privata universitetessystem - och inte minst då USA, där den politiska korrektheten på vissa områden är nästan lika kvävande som här. Här upphöjs dock vansinnet genom den statliga finanseringen i praktiken till officiell norm och härskarideologi - och hålls med sådana pengar sedan också ofta vid liv långt efter att intresset på "marknaden" falnat och försvunnit. Svenska systemet blir därmed politiserat, trögrörligt och föråldrat.

  SvaraRadera
 9. Ja, och så rör det sig blixtsnabbt när det väl har identifierat en ny härskarideologi. Då rensas den gamla snabbt ut.

  SvaraRadera
 10. Anonym (12:0/): Ja, då finns inga hämningar! Klimat/AGW, genus, folkhälsa... Ingen teori är galen nog för att inte utnyttjas av de lång- och klåfingriga!

  SvaraRadera