2009-02-04

Seger? Troligen inte...

Barack Obama har under dagen backat en aning från de senaste dagarnas protektionistiska muller om att baka in en "Buy American" policy i det megalitliknande "stimulanspaket" han och den radikala majoriteten i Kongressen just nu knådar på. Jag skulle dock icke blåsa faran över. I en intervju med FoxNews som refereras här sa han visserligen “I agree that we can’t send a protectionist message (...)” men tillade också “I want to see what kind of language we can work on this issue." (Min kursivering.) Löften om språkliga förändringar alltså, men inget om sakpolitiska justeringar. Och med tanke på vilka krafter det numera är som styr bakom kulisserna i Vita Huset - och jag tänker då speciellt på USA:s fackföreningar, vilka ofta får LO att framstå som småborgerligt i jämförelse - blir det nog i slutändan inga större förändringar. I alla fall inte till det bättre...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar