2009-10-26

Konservativ trend

De dåliga nyheterna fortsätter att strömma in för Demokraterna. En ny Gallupmätning visar nu att en allt större del av det kloka amerikanska folket aktivt kallar sig själva för konservativa, medan antalet liberaler (i den amerikanska, kvasisocialistiska betydelsen av ordet) minskar. Dessutom tenderar den helt avgörande kategorin "Independents" alltmer åt höger. Och sammantaget är sådana nuffror en mycket säker indikator på att en strömkantring nu är på G även i den partipolitiska opinionen - precis lagom i tid inför nästa års Kongressval...

Tillägg: Förre talmannen i Representanthuset Newt Gingrich må inte vara Republikanernas största PR-tillgång. Han är dock, när han får chansen att lägga ut texten, en intressant strateg och insiktsfull analytiker, vilket han visar i detta CSPAN-klipp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar