2009-11-06

Mycket bra tal

Johan Ingerö gjorde mig genom detta inlägg i dag uppmärksam på ett tal som den f d demokratiske senatorn Zell Miller höll i somras. För att travestera ett gamalt talesätt – they don’t make democrats like that any more!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar