2010-04-12

Ny HD-strid väntar

Här är en mycket intressant artikel rörande nästa stora fight i amerikansk politik. Det handlar om tillsättningen av ytterligare en domare till Högsta Domstolen och hur denna strid troligen kommer att ösa än mera grus i det redan svårt knarrande och knastrande Obamamaskineriet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar