2010-06-20

Behövligt inlägg

Fyra seniora borgerliga toppolitiker ger sig i dag in i valdebatten om äldrefrågorna:

Pensionärer är långt ifrån någon homogen grupp. Här finns allt ifrån förvärvs­arbetande personer till äldre med omfattande omsorgsbehov. En sak har vi dock gemensamt: En väl hanterad ekonomi är en förutsättning för våra pensioner och de välfärdstjänster som många i hög grad är beroende av. Här har Alliansen visat prov på skicklighet. Medan man i stora delar av Europa diskuterar hur stora skattehöjningar eller nedskärningar som krävs för att klara av pensioner, vård och skola har vi ett helt annat läge i Sverige. Här debatteras i stället vilka satsningar som ska prioriteras.
Väl skrivet, för på detta område har vänsterpopulismen blott alltför länge fått grassera obemött!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar