2010-07-25

Uppmuntrande och illavarslande

Sverige har under det senaste året något förbättrat sitt "frihetsindex" och ligger nu på plats 21 av världens länder. Och då detta index visat sig vara en mycket säker indikator på långsiktig framgång - ju friare desto rikare! - är detta givetvis en uppmuntrande upptickning. Sverige skulle dock med ett mindre antal reformer kraftigt kunna förbättra sin position ytterligare; främst genom att sänka skattetrycket och avreglera arbetsmarknaden.

Illavarslande är också att friheten just nu är på tillbakagång i stora tillväxtländer som Indien och Kina, vilket bådar illa för framtiden. Länder kan ty tillfälligt fortsätta växa trots att friheten sjunker, men långsiktigt kommer det oundvikligen att innebära problem. Vad världen behöver är därför en frihetsrevolution, inte mer "stimulans", kontroll och annat elände!

Jag skall försöka återkomma med en mer detaljerad inlaga om detta när jag hunnit studera årets undersökning lite närmare. Du kan också själv läsa sammanfattningen om Sverige här!

Tillägg: Av speciellt intresse är också bedömningen av USA:

The United Stateseconomic freedom score is 78.0, making its economy the 8th freest in the 2010 Index. Its score is 2.7 points lower than last year, reflecting notable decreases in financial freedom, monetary freedom, and property rights. The United States has fallen to 2nd place out of three countries in the North America region.

The U.S. government’s interventionist responses to the financial and economic crisis that began in 2008 have significantly undermined economic freedom and long-term prospects for economic growth. Economic freedom has declined in seven of the 10 categories measured in the Index.

Uncertainties caused by ongoing regulatory changes and politically influenced stimulus spending have discouraged entrepreneurship and job creation, slowing recovery. Leadership in free trade has been undercut by “Buy American” provisions in stimulus legislation and failure to pursue previously agreed free trade agreements with Panama, Colombia, and South Korea. Tax rates are increasingly uncompetitive, and massive stimulus spending is creating unprecedented deficits. Bailouts of financial and automotive firms have generated concerns about property rights.
Eller som det brukar heta, vad var det jag sa...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar