2010-07-25

Mycket läsvärd ledare!

Missa inte dagens superba ledare av PJ Anders Linder i Svenskan "Vilken kapitalism skall vi ha?" Det var det mest klarsynta jag läst i ämnet på evigheter. Han skriver bland annat:
Vi bör inte bara tala om vilken konjunkturpolitik som är rätt 2010 och 2011 utan också hur vi ska komma bort från föreställningen att skörd inte behöver föregås av sådd. I ett samhälle i balans kan inte politiker lova mer vad än skattebetalarna har lust att betala för – förtroendevalda och folk måste tala med varandra som vuxna människor – och hushållen kan inte sätta sprätt på allt vad de tjänar och mer därtill. De måste bygga upp buffertar att falla tillbaka på, att hämta trygghet ur och att använda till företagsamhet och förkovran.
Och han avslutar med orden:

En del trodde att finanskrisen skulle leda till en storstilad återkomst för socialismen. Alls icke så. Grundfrågan idag är inte om vi ska ha kapitalism, utan vad för slags kapitalism vi ska ha.
Jag skulle bara vilja tillägga att de där "en del" förutom aktiva socialistpolitiker nästan uteslutande tillhörde ett par speciella skrån - journalister och akademiker. Och att det var deras oproportionerligt stora inflytande i samhällsdebatten som gjorde att den risken alls blev en fråga. För vanligt folk har fattat för länge sen att socialismen, förutom att inte fungera, suger...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar