2010-07-24

"Slibgate" rullar vidareOch här är ytterligare ett klipp om hur "main stream media" i USA håller på att kväva sig själv...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar