2010-10-21

Bra om "multikulti"

Här och här är två mycket bra artiklar skrivna av den amerikanske forskaren Thomas Sowell rörande illusionen om att ett samhälle långsiktigt och framgångsrikt skulle kunna vara "multikulti". Han konstaterar bland annat att:
The multicultural dogma is that we are to “celebrate” all cultures, not change them. In other words, people who lag educationally or economically are to keep on doing what they have been doing — but somehow have better results in the future than those they had in the past. And, if they don’t have better results in the future, it is society’s fault.

4 kommentarer:

 1. Det finns ett estetiskt och ett antropologiskt kulturbegrepp.

  Per definition är det omöjligt att ha ett multikulturellt samhälle, om man utgår ifrån det verkligt viktiga kulturbegreppet, det antropologiska.

  Hela poängen med kultur är att medborgarna i ett samhälle måste ha vissa grundläggande värden, kunskaper, m m, gemensamt, för att kunna fungera någorlunda smidigt som ett samhälle.

  En bra metafor är trafiken. Hur skulle det se ut om vi fick välja vilken sida av vägen som vi kör på?

  Vi kan inte både ha Sharialagar och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

  Om vi sedan vill gå på arabisk kulturfestival eller dansa salsa och äta sushi, så är det mer estetiskt och individuellt och får väl av de flesta anses berikande.

  Visst finns det en massa gränsfall mellan dessa ytterligheter.

  Ska man till exempel lagstifta om ledighet för alla, måste man bestämma vilka helger som är allmänt erkända. Nordisk jul? Katolsk jul? (infaller senare). Hannuka? Kinesiskt nyår?

  Jag, ni ser bilden...

  I vilket fall tycker jag att begreppet multi-kulti är intellektuellt ohederligt. Till saken hör att det aldrig klart sägs vad det egentligen handlar om. Bara att det skulle vara bra och att alla som är emot det är mörkermän. (Känns vänsterns debattmetoder igen?)

  SvaraRadera
 2. Till Anonym: Jag håller helt med du! Debatten om multikulti-begreppet har varit (medvetet) fördummad. Men, nu ser det ut att svänga. Angela Merkels tal på ämnet häromdagen tror jag kommer att bli en välbhövlig väckarklocka för många!

  SvaraRadera
 3. Man kan också se det så att uppdelningen i flera sorters kategoriseringar är fel.

  Människan kan bara ha två kategorier i hjärnan för människor de inte känner "min stam" och "andra stammar". Sedan mappas kultur, religion, ras, språk, dialekt, fotbollslag, rockgrupp på dessa kategorier.

  Rasism kan t ex inte ha en särställning eftersom våra förfäder under två miljoner år aldrig såg någon som såg annorlunda ut. Någon sådan kategorisering kan därför inte ha kommit till. Man har gjort experiment där man lätt ändrar kategoriseringen från hudfärg till färg på t-shirt.

  SvaraRadera
 4. Till EL: ja, jag har sett sådana undersökningar också. Och de är ju i grunden positiva. Samtidigt tror jag inte att exnofobi (främlingsrädsla, ej rasism i klassisk bemärkelse) skall underskattas eftersom det i grunden rör sig om en genetisk drift (hjärnan reagerar "känner ej, var försiktig"). Studier av s k naturfolk verkar också verifiera detta - folk som aldrig träffat främlingar reagerar instingtivt misstänksamt/fientligt; att otvunget kunna umgås med andra är m a o en mem som måste kultiveras för att överflygla generna (som med så mycket annat). Och sådana tar tid att utveckla...

  SvaraRadera