2011-02-14

Bra om Adam Smith

Intressant understreckare om Adam Smith i Svenskan idag, där den mer okända sidan av hans gärning - moralfilosofin - lyfts fram:
En central punkt i Smiths filosofi är antagandet att varje människas psyke innehåller tre ”sentiments” (den närmaste översättningen är ”tänkesätt” men den är inte idealisk eftersom Smith syftar på ett varaktigt psykologiskt förhållningssätt; jag behåller därför den engelska termen). Sentimenten är egenkärlek, rättvisa och välvilja (”benevolence”). Kan Smith bevisa att de tre utgör ett rimligt antagande? Ja, i studiet av historien anser han sig kunna observera hur en balans mellan de tre sentimenten förklarar en utveckling mot alltmera välmående och väl fungerande samhällen. Samtidigt återverkar denna utveckling på balansen mellan de tre sentimenten. Den perfekta balansen är lika med det perfekta – ”liberala” – samhället. I detta samhälle är inte bara välståndet högt, det är också fördelat så att de sämst ställdas behov väl tillgodoses.
Väl värt att läsa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar