2011-02-13

Det tar sig även i Sverige

Det är förvisso sant att myndighetsutövare som följd av en grumlig förståelse av tolerans ibland sett mellan fingrarna när övergrepp har begåtts inom minoritetsgrupper. Det är också sant att somliga politiker i känsliga lägen valt relativismen som retorisk nödutgång och ursäktat allt från hedersmord till terrorism och antisemitism. Men därmed inte sagt att det går att urskilja någon metod i galenskapen. Mot bakgrund av multikulturalismens magra meritlista kan den upphetsade kritiken förefalla svårbegriplig. Tilltron till effekterna av multikulturalismens avskaffande synes orealistiska.
Jag är nu förvisso långtifrån lika nöjd och optimistisk som krönikören i fråga med läget och våra svenska politikers (brist på) agerande i denna fråga. Men nog är det uppfriskande att få läsa sådana här ord. På svenska. Slutligen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar