2011-02-16

Jahaja...

Och så var det det där med hur mycket vi människor egentligen vet: "För fem år sedan försvann Pluto plötsligt men nu hoppas forskarna kunna presentera gigantiska Tyche som puttar ner Jupiter från tronen som solsystemets största planet." (EXP; mer i detalj om fyndet på space.com här) I all ödmjukhet tycker jag att vi människor bör lägga tid och pengar på att få koll på sådana här basic saker innan vi kopplar på hybrisen och försöker ägna oss åt mer komplicerade saker. Som att försöka förutspå vädret hundratals år framåt i tiden...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar