2011-03-01

Hopp vid horisonten?

Det finns vissa tecken i skyn på att Obamaadministrationen bakom kulisserna förbereder en stor och för hela AGW-maskineriet central reträtt i klimatfrågan. Läs en kortanalys om detta här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar