2011-04-17

Äntligen!

Här är ett försök att starta en allvarlig debatt om aborter. I Sverige! Författarna konstaterar bland annat att "om framtida, potentiellt existerande individer tillskrivs moralisk vikt i klimatdiskussioner bör de även tillskrivas vikt i abortdiskussioner." Ja, det är väl det minsta kan man tycka. Och frågan problematiseras också genom följande konstaterande:
...att grundläggande moraliska omdömen om rätt och fel inte alltid är binära, tvärtemot vad tänkare som Kant, Mill och Rawls hävdade. Vår hypotes är att abort i många fall är rätt till en viss grad samtidigt som det också är fel till en viss grad. Det är helt enkelt naivt att tro att man kan beskriva alla möjliga avvägningar mellan kvinnans och fostrets intressen i svartvitt. En rimlig moralisk analys kräver att man använder nyanser av grått.
Alltså - äntligen försök till en vettig, i ordets sanna bemärkelse sant konservativ analys i denna fråga. Jag hoppas därför att detta blir starten på en seriös debatt om aborter. För det är inget litet etiskt problem. Sista siffran jag såg var runt 35 000 aborter om året bara i Sverige. En hel del av dessa är förvisso säkerligen både medicinskt och moraliskt försvarbara, men alla kan omöjligen vara det. Och detta, att tusentals helt oskyldiga människor avlivas varje år, ses ergo idag inte som ett problem, trots att de som alltid tror sig veta bäst harmset brännmärker alla som till exempel säger sig skulle vilja avrätta Osama bin Laden...

26 kommentarer:

 1. Och vem tänker du ska ta hand om dessa 35000 barn om nu inte kvinnan vill ta ansvaret?

  SvaraRadera
 2. Till Birgitta: Vad kvinnan vill (om hon inte blivit våldtagen, är orimligt ung eller sjuklig, etc) är sekundärt. Ägnar man sig åt oskyddade föräldraförberedande aktiviteter i sänghalmen måste man också vara beredd att ta konsekvenserna av det. Din människo- och världsbild är f ö rent skrämmande: aborter som ett rent oj-då-vill-nog-inte-alternativ... Tänk ett varv till är min rekomendation.

  SvaraRadera
 3. Vem är uttolkaren av de potientiellt existerande invidernas rättigheter och intressen?

  SvaraRadera
 4. Till WI: I Sverige är det väl traditionellt Staten...

  SvaraRadera
 5. Återanvänd gammal skåpmat. Det enklaste sättet att minska antalet aborter är att minska antalet oönskade graviditeter, men av någon anledning verkar det inte vara 'politiskt korrekt' att påpeka i dessa kvasikonservativa kretsar.

  SvaraRadera
 6. Till Ingenjören: Jag håller helt med i denna analys. Och visst finns i vissa ärkekonserkvativa, speciellt religiösa, kretsar de som har svårt att prata om det (eller väljer att inte göra det efetrsom de samtidigt - som katolska kyrkan - står för en helt orimlig kombination: nej till både preventivmedel och aborter).

  SvaraRadera
 7. Birgitta, det står nog folk i kö för att adoptera oönskade barn i Sverige. Även s.k. öppen adoption där mamman/pappan får ha viss kontakt med barnet under åren är möjligt och görs bl.a. i USA. Jag är inte abortmotståndare men finner det mycket sorgligt att kasta bort små människoämnen bara för att det för tillfället är olägligt att bära på det man själv skapat. De fall där moderns hälsa och våldtäkt ligger bakom graviditeten torde inte nå 35000 per år?

  Det finns knappt något stigma med oplanerad graviditet längre i Sverige; ingenting av det gamla "oäkting"-tänkandet finns kvar. Är det inte dags ta bort stigmat med att ge upp sitt barn för adoption? Bara en tanke.

  SvaraRadera
 8. Vilket skulle göra mig något orolig...

  Mer om abortfrågan ur ett borgerligt perspektiv

  http://www.amerikabrev.nu/brev.asp?brevnr=43

  SvaraRadera
 9. I abortfrågan finns mycket att säga, bl a följande.

  Enligt Wikipedia, har antalet aborter - sedan Sverige fick fri abort 1 januari 1975 - årligen pendlat mellan 30 000 och 38 000: http://sv.wikipedia.org/wiki/Abort#Aborter_i_Sverige

  Under senare år verkar dessutom siffrorna mest ha legat kring 38 000, dvs uppåt 40 000 dräpta, ofödda, människor per år. Detta är en av de mest olustiga siffror som överhuvudtaget finns, och jag hoppas att läsaren vill begrunda vad de faktiskt står för.

  Därutöver är det fasansfullt jobbigt att ta till sig vilka tekniker som används, t ex Partial birth abortion innebärande att en läkare framkallar värkar hos en havande kvinna så att hon är redo att förlösas. Vid huvudbjudning skall hela huvudet vara utanför livmodern, och vid sätesbjudning skall åtminstone inte huvudet ha lämnat livmodern. Därefter punkterar läkaren barnets hjärna och suger ut hjärnsubstansen med en vakuumpump.

  Vad jag tror måste hända för att få ned antalet aborter i Sverige, är att det skapas ett helt nytt stödsystem för att hjälpa havande kvinnor, inte minst unga förstföderskor, på alla de vis fram till födseln. I SR:s P1 informerades om att ett BB i Tyskland har infört fri inlämning av spädbarn för adoption, och modern får vara anonym. En viss ångervecka finns, spädbarnet adopteras inte bort direkt, utan kan återfås mot att DNA matchades. Vissa kanske förfäras över detta system, men jag är för en sådan tjänst även i Sverige.

  Beträffande synen fostret - som en människa eller polyp etc – visar senare år forskning visat att fostret utvecklas snabbare än vad skolmedicinen tidigare trott. För den som intresserar sig för den mänsklig varelsens utveckling efter befruktningen, finns här fakta rörande denna utveckling: http://www.jatilllivet.se/viewNavMenu.do?menuID=250

  - I stort visar nutida forskning att det finns mänskligt DNA hos fostret kort efter befruktning.

  - Därutöver visar moderna studier att centrala funktioner är så utvecklade hos fostret redan vid den 12:e havandeveckan, att det är meningsfullt att tala om en hel och full människa.

  Att mot bakgrund av detta tillåta aborter t o m den 18:e veckan i vårt land, och i vissa fall senare än så, är hemskt.

  Sedan nuvarande abortlag tillkom år 1974, lär det ha utförts drygt 1,2 miljoner aborter i Sverige. Från 1974 till 2011 är det 37 år, och 37 x 30 000 = 1 110 000 aborter. Eftersom aborttalen har legat ändå uppåt 38 000 aborter under många senare år, kan vi ju räkna på ett genomsnittligt antal aborter om 35 000 per år. Detta ger 37 x 35 000 = 1 295 000 aborter.
  Rena folkmordet.
  Han någon hört ärkefeminster som Birgitta Olsson (FP), Gudrun Schyman (FI) m fl nämna dylika siffror vid hävdandet av det självklara i att kvinnan alltid har rätt till sin egen kropp? Ingen har hört det, och absolut inte höra att det faktiskt gäller fler kroppar än blott den havande kvinnans dito.

  Det går vidare att undersöka beteendet hos personalen på sjukhusen. Utifrån mer än en redogörelse av kvinnor som gjort abort, var sjukhuspersonalen uttalat pro-choice, och gav alls inte fullständig och neutral information rörande vad en abort verkligen är. Vissa av dem har fått långvarig svår ångest efter utförd abort när de inser vad som faktiskt hänt. Dessutom finns det inga garantier att kvinnan framgent kan få barn efter sin tidigare abort.

  Nuvarande abortlagstiftning visar hur genomsyrat Sverige är av socialliberalism, och militant feminism. Lyckligtvis stiger abortmotståndet i omvärlden, inte minst i USA, mer traditionella värdeansatser vara på framfart i världen, och i bästa fall lär socialliberalismen, den dubiösa feminismen utmanas ang abortlagstiftning m m.

  Dessutom önskar många riksdagspolitiker förändringar. Idag vill 46 topp-politiker från alla riksdagspartier utom vänsterpartiet ha sänkt gräns för fri abort.: www.mynewsdesk.com/.../ja-till-livet-vaelkomnar-att-riksdagskandidater- fraan-sju-partier-vill-saenka-abortgraensen-472915

  "Abortion is advocated only by persons who have themselves been born" - Ronald Reagan.

  Mvh

  SvaraRadera
 10. Vad gäller detta med att många riksdagspolitiker idag önskar förändringar av abortlagstiftningen, fungerar tydligen inte länken jag gav ovan. Förhoppningsvis leder följande länk rätt: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jatilllivet/pressrelease/view/ja-till-livet-vaelkomnar-att-riksdagskandidater-fraan-sju-partier-vill-saenka-abortgraensen-472915

  Därutöver går det att påpeka följande olustiga fakta. Kvinnor från andra länder har, i allt högre utsträckning som det tycks, börjat komma till Sverige för att döda människor via abort eftersom detta inte tillåts i deras resp hemländer. Detta gäller t o m ett så närliggande, och i övrigt liknande land som Norge.

  Detta faktum tycks ha givit liv åt abortdebatten i Sverige i stort, inte minst sedan det avslöjants att norska kvinnor åker till Sverige för att göra abort, så kallade könsaborter. Det handlar nästan alltid om att abortera flickor.

  Detta görs pga att Sverige har fri abort till den 18:e veckan, medan Norge har fri abort till den 12:e veckan, och det inte går att se om det är en pojke eller flicka inom denna tidsrymd. Det är först efter havandevecka 14 det klart går att fastställa barnets kön. Om detta skrivs bl a här: http://www.sea.nu/viewNavMenu.do?menuID=55&oid=21943

  Mvh

  SvaraRadera
 11. Bra att detta diskuteras.

  För det första så rör det sig mycket sällan, aldrig skulle nästan alla säga, om "jungfrugraviditeter". Det är inte så att endast en kvinna tagit en vända på höloftet, det finns en man inblandad också. Han bör eftersökas med ljus och lykta samt DNA-teknik. Jag tänker på detta då jag kommer ihåg ett radioprogram för några år sedan där en ensamstående kvinna i Studio Ett ville kunna spara på bank åt sitt barn, precis som barn som har två föräldrar. Jag ville skrika åt reportern "var är pappan någonstans"... (och han kanske inte ens får vara inblandad av modern).

  Jag ligger efter med några tusen sidor beträffande Kant och Rawls. De står bakom Hume i kön. Men att ha en "binär moral" i dessa frågor är för mig att fuska med moralen (Rawls verkar ha varit just en fuskare. Hitta på en binär regel som ger som resultat det man tyckte från början.)

  Om man tar ett evolutionärt perspektiv så går föräldraansvaret från befruktning tills barnet fyller 15 ungefär. Allt däremellan är en glidande skala av avvägningar. Ur biologisk synpunkt är det inget speciellt med barnets födelse. Ett människobarn, med dess stora hjärna, fortsätter dessutom med vad som för varje annan art är normal fosterutveckling tills det fyller ett år.

  Antagligen är det så att den fundamentala anledningen till att många mödrar drabbas av en depression efter förlossningen är att ge henne en möjlighet att avgöra om hon ska behålla barnet eller inte. Våra förfäder lät små barn dö i en otroligt stor omfattning, särskilt flickebarn. Hos jägare och samlare är könsfördelningen kring 130 pojkar per 100 flickor.

  Men att något "är naturligt" ger oss ingen moralisk vägledning. Själv tycker jag abort borde göras otroligt mycket mer komplicerat, att fäder borde göras ansvariga samt att barn helst bör adopteras bort istället för att dödas genom abort.

  SvaraRadera
 12. Vad man än tycker om abort så är det nuvarande med fri abort det bästa.Försöka inskränka den leder bara till gränsdragningsproblem och illegala aborter.Är man emot aborter så kan man väl propagera för det utan att lagstiftningsvägen förbjuda.Ungefär som man kan propagera mot alkohol men inse att det går inte att förbjuda det.
  Däremot så skall det ju kunna finnas en etisk debatt om aborter i synnerhet som fostret med den tekniska utvecklingen blir allt mer konkret.

  SvaraRadera
 13. Till Sven: Här är vi i princip helt överens. Jag är också emot förbud, men jag vill dock sänka "frigränsen" på 18 veckor till typ 12, så att vi inte får en absurd situation, där foster som kan hållas vid liv med modern medicinteknik aborteras (annat än i extrema undantagsfall där moderns liv är i fara odylikt).

  SvaraRadera
 14. Till Sven: Anser du att dagens system, d.v.s. den fria abortlagstiftningen, är fri från gränsdragningsproblem?

  SvaraRadera
 15. Vad jag inte förstår i den här debatten är hur vissa resonerar moraliskt angående abort och dödsstraff.

  Jag kan förstå "allt liv är heligt", därför är jag emot både abort och dödsstraff.

  Jag förstår också "allt oskyldigt liv är heligt", därför är jag mot abort men för dödsstraff. (Här slirar Richard Dawkins ordenligt i "The God Delusion" där han inte tar upp distinktionen mellan oskyldigt liv och "dömd i domstol för brott".)

  Jag förstår också resonemanget "jag är för dödsstraff och för abort".

  Vad jag inte begriper är hur man kan vara för abort (för att det är praktiskt verkar det som) och mot dödsstraff. Men denna kategori är den vanligaste bland västerlandets intellektuella.

  Att det ofödda barnet befinner sig inuti kvinnans kropp kan väl ändå inte räcka för att folk ska bli övertygade abortförespråkare och övertygade dödsstraffsmotståndare på samma gång?

  SvaraRadera
 16. Till EL: Jag håller helt med du!!!

  SvaraRadera
 17. Erik Lidström: Även jag har lite svårt att förstå att somliga är emot abort, men för dödsstraff. Jag är emot båda, i meningen a) helt emot dödsstraff, och b) delvis mot abort i meningen mot abort efter den 12:e graviditetsveckan.

  Mvh

  SvaraRadera
 18. Mhja efter 12:e veckan är den kniviga frågan.Det finns ju fosterdiagnostik som man kan se om fostret har Downs syndrom och andra svåra skador och som man kan göra abort efter 12.e veckan, tidigare går ju inte.
  Jag känner ett par där kvinnan blev gravid efter hon fyllt 40.Hade inte möjligheten till fosterdiagnostik funnits så hade hon gjort abort direkt men nu när det visade att fostret
  inte hade Downs syndrom så födde hon ett flickebarn.Det är ju ett stort etiskt dilemma som man bör diskutera.
  Inget begrepp är det så mycket hycklande kring som "människans lika värde"!

  SvaraRadera
 19. Thomas, du kanske missförstår mig.

  Argumentet för dödsstraff och mot abort är att i det ena fallet har någon begått ett avskyvärt brott, fått sin sak prövad i domstol, haft försvarsadvokat, etc och befunnits skyldig. I det andra fallet är livet oskyldigt.

  Två saker angående dödsstraff. Det sägs ofta att det inte finns någon korrelation mellan dödstraff och brottslighet. Thomas Sowell säger (1980 i Knowledge and Decisions) att det finns en stark korrelation mellan antalet verkställda dödsdomar och antalet brott. Skulle tro att det finns mycket lite data om detta, men dödsstraff i USA är ju oftast i praktiken livstids fängelse.

  Den andra saken är dödsstraffets kostnad. I USA är det otroligt dyrt, det tar väl också 20 år innan de verkställs på ett ungefär. I Storbritannien tog det i genomsnitt två månader tror jag mig minnas mellan dom och avrättning (sista avrättningen 1964).

  SvaraRadera
 20. Erik Lidström: Jag vet inte om jag missförstod dig, men jag borde kanske ha beskrivit vad jag anser ang dödssstraff resp abort utan att referera till dig i början på mitt inlägg.

  När det gäller mitt subjektiva tyckande i detta sammanhang, är jag alltså mot dödsstraff därför att jag lutar åt det kristna hållet, tycker att det mänskliga livet är omistligt, och vill därutöver inte förstöra möjligheten till resning om nya fakta kommer fram i ett mål där den anklagade dömts till döden.

  Jag är emot abort efter den 12:e havandeveckan därför att medicinsk forskning under senare år a) har visat att det finns mänskligt DNA i fostret kort efter befruktningen, därför att b) nog många centrala funktioner är utvecklade under vecka 12 för att det ska vara meningsfullt att tala om en full människa, c) och därför att livet är såväl ovärderligt som oskyldigt.

  Detta är mina argument, oavsett vad andra tycker. :-)

  Mvh

  SvaraRadera
 21. Thomas övertyga någon är svårt. Argumentera är dock intressant.

  Jag hade en god vän i Uppsala som var Bahai. Hans åsikt var att motståndet mot dödsstraff kom från sekulärt tänkande. För en troende är det inte så farligt att avrättas. Den verkliga domen kommer på den yttersta dagen från Gud.

  Och då kan det nog, enligt många som det så livligt diskuteras i USA, vara allvarligare att abortera ett oskyldigt foster än att avrätta en lagligen dömd mördare eller våldtäktsman.

  SvaraRadera
 22. Erik Lidström,

  Det var intressant att troende, förmodligen inom många olika samfund, a) kan anse att motståndet mot dödsstraff kommer från sekulärt tänkande, samt att b) det för en troende inte är så farligt att avrättas då den verkliga domen ges av Gud på på den yttersta dagen.

  Utifrån detta tänkande kan det säkerligen anses allvarligare bland många - ex inom den amerikanska kristna högern - att 1) abortera ett oskyldigt foster, jämfört med att 2) avrätta en lagligen dömd mördare eller våldtäktsman.

  Denna typ av tankar kan ju framstå som barockt för en ordinär, sekulär svensk, men med ökad globalisering och ett stort antal nya svenskar tror jag vi får vänja oss vid allehanda världsåskådningar vi inte hört talas om tidigare.

  Mvh

  SvaraRadera
 23. "Ägnar man sig åt oskyddade föräldraförberedande aktiviteter i sänghalmen måste man också vara beredd att ta konsekvenserna av det. "

  Så antingen avsäger man sig sin sexualitet, eller så får bita i det sura äpplet? Vad skulle hända om vi inte hade fri abort i Sverige tror du? Jag gissar att självmord i sammanband med graviditet skulle öka. Det kan jag förstå. Kan du?

  Abort är aldrig ett enkelt val. Det vet jag. Vet du? Att anta att det vore det är arrogant av dig.

  SvaraRadera
 24. Till Lisa: Jag vet mycket väl vad det handlar o då min åsikt om abort bl.a. bygger på nära personliga erfarenheter av hur jobbiga de är. Sedan missade du "oskyddade" ovan; med de många preventivtekniker som idag finns behövs inte celibatet. Sedan FYI: Jag är inte dogmatiskt emot aborter. Jag accepterar dom när moderns liv är i fara, när graviditeten är resultat av incest eller våldtäkt, när kvinnan är för ung eller på annat sätt uppenbart olämplig att bli mor. Vad jag vill ha är en annan generell syn - och framförallt ett annat debattklimat där BÅDE kvinnan och fostrets rättigheter tas till vara.

  SvaraRadera
 25. Jag ber uppriktligen om ursäkt för anklagelserna. Du har rätt, jag missade helt "oskyddade".

  SvaraRadera
 26. Till Lisa: Ingen fara alls, jag läser själv fel ständigt och jämnt...

  SvaraRadera