2011-04-27

Ord i rättan tid

Här är en välbehövlig frågeställning till herr Förste Pratkvarn (men som lika gärna kunde ha riktats till en lång rad svenska politiker):

It's about time the administration began taking on the ogres of the left's imagination seriously. Attorney General Eric Holder has formed the "Oil and Gas Price Fraud Working Group to Focus on Energy Markets" to expose the speculators, the gougers and those fat cat millionaires. And if we can't confront make-believe distractions with "working groups," well, we are surely a nation in decline. But of course, Holder will find the biggest frauds right in his administration, which -- as a matter of policy, as a matter of faith -- believes the price of fossil fuels ought to be extortionate and has done all it can to ensure it.

Överlag följer journalister nästan aldrig upp liknande trådar, trots att de skulle erbjuda mängder med sköna rubrikmöjligheter. Ta det svenska Miljöpartiets gamla krav på "nolltillväxt" som exempel. Varje gång vi får detta (t.ex. under 1990-talsskrisen, 2008/09 vid finanskrisen) ställs aldrig en enda kritisk fråga till taltrattsmupparna om de inte är nöjda och glada eftersom ett av deras viktigaste vallöften just gått i uppfyllelse. Enda undantaget verkar vara att journalister vid varje liten ekonomisk kris pekar ut några kapitalistförespråkare och gnäller på dessa för deras helt omänskliga ståndpunkter...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar