2009-10-25

Nu vetenskapligt bevisat: kapitalism = fred!

Dags att öva lite på norskan:
Det høres ut som et slagord fra svorne markedsliberalister, og vil sikkert provosere kritikere av nyliberalismen. Men professoren (Indra de Soysa) mener han har empirisk belegg for påstanden.

- Når vi ser på alle faktorer som bidrar til å forebygge konflikter, kommer økonomisk frihet ut som veldig viktig, også i forhold til andre faktorer som godt styresett, demokrati og menneskerettigheter, sier han.
Läs hela artikeln här. Eventuella socialister uppmanas dock ta det försiktigt. Innehållet kan hos politiskt korrekta personer nämligen framkalla yrsel, kallsvettningar och okontrollerade vredesutbrott och därför även eventuellt orsaka hjärt-och kärlsjukdomar...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar