2009-11-02

Nej, nej och åter nej!

En man i Italien har fått sitt straff för mord förkortat då han har "varianter av gener som i vissa studier har kunnat kopplas till aggressivt beteende." Jag ifrågasätter definitivt att så kan vara fallet. Den genetiska forskningen har i decennier nu visat att vi människor är mycket mera styrda av våra gener än vad de politiskt korrekta och på allehanda behavioristiska stupiditeter uppfödda pellejönsar som dominerat kriminaldebatten sedan 1960-talet vill erkänna.

Men en viss genuppsättning får dock aldrig kunna användas för att skylla ifrån sig. För då kan inte bara mördare utan även pedofiler och andra som bär på genetiska anomalier som riskerar utlösa oacceptabelt beteende rutinmässigt börja skylla ifrån sig på "naturen". Och så kan vi inte ha det i ett civiliserat samhälle. Om något borde väl för övrigt människor med utpräglade anlag för våld, etc. få längre straff och inte tvärt om..!

2 kommentarer:

  1. En ännu intressantare fråga är om dessa gener är vanligare i vissa folkgrupper än i andra. Det finns empiriska data som talar för det. I just detta fall var det fråga om en algerisk man boende i Italien.

    Om det skulle komma att visa sig att forskningen ger stöd åt en sådan teori, är det då rimligt att acceptera invandring från länder som har en hög förekomst av dessa genvarianter i sin befolkning ?

    SvaraRadera
  2. Till Anonym: Jag anar ditt eget svar på din egen frågan... Personligen anser jag dock såsom konservativ humanist och liberalt sinnad person att vi aldrig skall sortera folk efter etnisk, klassmässig eller annan kollektiv grupptillhörighet. Det är istället de enskilda individerna som skall straffas för de eventuella olagligheter de gör sig skyldiga till.

    SvaraRadera